Skip to main content

Mer korrekt lön med enkel tidrapportering

Tid och medmänniskor är våra mest värdefulla resurser i varje företag. Dessa resurser vill vi på QBIS Business Systems ta tillvara på. Vårt mål är att hjälpa fler att få tiden att räcka och minska stressen bland medarbetarna samtidigt som verksamheten växer. Genom att effektivisera processer som tar mycket tid minskar de manuella felen och stressen som uppstår på grund av tidsbrist.

  • Enkel tidrapportering från mobilen, surfplattan eller datorn
  • Digital stämpelklocka med PIN-kord som registrerar medarbetares kom- och gåtid
  • Ledighetsplanering för semesterschema, föräldraledighet och andra typer av ledighet
  • Automatiserad process för lön och/eller fakturering med integrationer till flera av Sveriges största lön- och faktureringssystem
  • Personlig rådgivning för hur ni kan effektivisera era administrativa processer och skapa en systemlösning som passar er verksamhet

Bli mer produktiv och spara tid enkelt

QBIS tillhandahåller digitala system för tidrapportering som gör det enkelt att få kontroll över sitt arbete; för medarbetarna, cheferna och administratörerna som arbetar med lön och ekonomi.

Medarbetare kan tidrapportera enligt scheman, stämpla in- eller ut från arbetet, ansöka om ledighet och se sina tidssaldon såsom antalet kvarstående semesterdagar, föräldraledighet eller flextid direkt från mobilen eller med en digital stämpelklocka.

Som chef mottar man tidkort helt digitalt och godkänner dem i en smidig cykel. För glömska medarbetare skickar chefen en automatisk påminnelse till de som missat att stänga tidkortet inför attestering. Ledighetsansökningar hanteras också digitalt och synkroniseras med medarbetarens tidkort och därmed också det kommande löneunderlaget.

Ett godkänt tidkort och en godkänd ledighetsansökan kommer till administratören som i och med attesteringsledet kan känna sig lugn i att underlaget är korrekt. Med ett par snabba knapptryck som exporterar underlaget till det integrerade lönesystemet kan spara flera timmar i löneberedningen.

Samla allt i ett system

Enkel tidrapportering

Använd förinlagda scheman och för att endast rapportera avvikelser. Rapportera tiden från mobilen, surfplattan eller datorn

Mer korrekt lön

Chefer godkänner allt underlag inför lön innan administratören tar över för att göra lönerna. Attesteringsledet minskar risken för fel i lönerna

Stämpelklocka

Vår digitala stämpelklocka kräver inga taggar eller kort. Medarbetare stämplar in- och ut med sin unika PIN-kod. Lägg in förifylld rast så registreras rasten automatiskt

Har ni en rörlig arbetsplats? Stämpla in- och ut i mobilen från direkt från arbetsplatsen. Slå på platsspårning för att se vart medarbetaren registrerar sin närvaro

Smidig ledighetsplanering

Ledighetsplaneraren gör planeringen av all typ av ledighet helt digital. Medarbetare skickar ansökningar i QBIS, som granskas av ansvarig chef. All godkänd ledighet registreras automatiskt på tidkortet för medarbetaren