Skip to main content

Vad är moms? Varför räkna ut moms? Hur räknar jag ut moms?

I denna snabbguide går vi igenom allt du behöver veta om moms för att du ska kunna göra rätt enligt Skatteverkets rekommendationer samt Europas och Sveriges lagar och regler. Därefter beskriver vi fördelar med att räkna ut moms och avdrag automatiskt.

Men först och främst…

… vad är moms?

Moms, även kallat mervärdesskatt, är en konsumtionsskatt som är inräknad i priset på varor och tjänster. Privatpersoner behöver således ej lägga någon extra tanke på att räkna ut eller deklarera moms. Som företagare ska du däremot både deklarera och betala moms. Notera dock att momsen inte är en kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten. Det finns två typer av moms:
  • Ingående moms är den moms företag tar ut av sina kunder.
  • Utgående moms är den moms som företag betalar för de varor eller tjänster de köper in.
Företag måste alltid momsdeklarera för varje redovisningsperiod oavsett om det finns någon moms att deklarera eller inte. Du behöver deklarera både ingående och utgående moms till Skatteverket. Alla varor och tjänster i ditt utbud behöver ha momspåslaget i priset, och när du köper varor och tjänster till företaget kan du göra avdrag för den moms du betalar. Du kan också dra av moms när kostnaderna omedelbart kopplas till företaget, till exempel vid en representation. 

Hur ofta behöver jag redovisa moms?

Hur ofta du ska redovisa och betala moms beror på hur stor din verksamhets omsättning är och hur du valt att registrera dig. Redovisningsperioden baserat på omsättning ser ut på följande vis:

Redovisningsperioder – Omsättning
Omsättning Möjliga redovisningsperioder
Högst 1 miljon kr En gång per år, var tredje månad eller varje månad
Högst 40 miljoner kr En gång var tredje månad eller varje månad
Högre än 40 miljoner kr Endast en gång i månaden

Är du under beloppsgränsen omfattas din verksamhet automatiskt av momsbefrielse. Du kan dock alltid välja att vara momspliktig även om du inte har en omsättning högre än beloppsgränsen. 

Beloppsgränsen är sedan tidigare 30 000 kr, men som Riksdagen har beslutat att höja till 80 000 kr 1 juli 2022. 

Varför räkna ut moms?

Det enkla svaret är: för att lagen kräver det. Det är en skatt som vilken annan. Moms är bara ett av flera möjliga sätt att beskatta konsumtion, men konstruktionen ger moms en rad fördelar. 

Företag behöver bland annat inte fundera på om deras kunder är slutkonsumenter eller andra företag ー moms tas ut på all försäljning, och om köparen är ett (momspliktigt) företag kommer de att få tillbaka momsen från staten. 

Hur räknar jag ut moms?

Som nybliven företagare är det lätt att tänka fel kring uträkningen av moms även om det bara är vanligt multiplikation som gäller. Detta för att momsen beräknas på priset utan moms. Det finns tre olika momssatser i Sverige: 6%, 12% och 25%. Det vanligaste är 25% som också kallas för “normalskattesatsen”. 12% gäller för livsmedel (exklusive t.ex. tobak och alkoholhaltiga drycker) och för bokutgivning (ej e-böcker) gäller momsen 6%. 

Här är ett exempel på hur du räknar ut momsen för en påse potatis:

Låt oss säga att potatisen kostar 30 kr utan moms. För att få momspriset multiplicerar du helt enkelt det priset med momssatsen, i detta fall momssatsen för livsmedel 12%.

30 * 1,12 = 33,60.  

Nuförtiden är beräkningen av moms ofta helt automatiserad med hjälp av system som QBIS. 

Fördelar med att räkna ut moms och avdrag automatiskt

Det finns en rad fördelar med att räkna ut moms och avdrag automatiskt med QBIS. Här är några av dem:

Ingen förkunskap krävs

För att räkna ut moms och avdrag automatiskt krävs inga förkunskaper. Med utläggshantering från QBIS kan alla på företaget beräkna moms, ersättning, avdrag och förmåner helt automatiskt.

Risken för fel minskar

När allt sker automatiskt enligt tydligt etablerade regler utan något manuellt arbete minskar risken för fel i uträkningen. Med en automatisk process slipper ni lägga tid, energi och pengar på att räkna ut momsen och minskar risken att potentiella fel uppstår. 

Spara tid

Genom att registrera kvitton, traktamente och milersättning digitalt kan ni spara tid på administrativa uppgifter.