Skip to main content

Samla alla utlägg och tid inför lön i ett och samma system

Få mer gjort på kortare tid med QBIS. Är du medlem i Srf Konsulterna? Som ny kund till oss får du hela paketet Försystem: Lön nu även till en lägre kostnad.

Fördelar med paketet Försystem: Lön

  • Enkel tidrapportering från mobilen, surfplattan eller datorn
  • Smidig registrering av utlägg; kvitto, traktamente och milersättning
  • Schemaläggning av alla medarbetare, koppla även på kollektivavtal
  • Automatiserad process för lön med integrationer till flera av Sveriges största lönesystem
  • Överskådliga rapporter av avvikelser, utlägg och tid
KOM IGÅNG

Enklare lönehantering med digitalt försystem

QBIS tid- och utläggsrapportering ger mer kontroll över sitt eget arbete; för medarbetare, såväl som för chefer och administratörer som arbetar med lön.

Medarbetare rapporterar sin egen tid och kan således få större insikt till sina egna tidssaldon, såsom flextid, semesterdagar, OB eller andra typer av avvikelser. Den digitala utläggsrapporteringen är utvecklad för att varje medarbetare ska ange så lite information som möjligt och samtidigt ge så korrekt rapportering som möjligt. Alla beräkningar görs av systemet och ingen förkunskap kring kvitto, representation, traktamente eller milersättning behövs.

Chefer tar emot sina medarbetares tidrapporter och utläggsblad helt digitalt. I en smidig cykel godkänns varje kort eller blad, alternativt skickas tillbaka så att medarbetaren kan göra eventuella åtgärder innan godkännande. För glömska medarbetare kan en automatisk påminnelse skickas till de som missat att stänga tidkorten eller stänga utläggsbladen inför attestering.

Godkänt underlag kommer till löneadministratören som i och med attesteringsledet vet med sig att underlaget är korrekt. Ett par knapptryck exporterar underlaget till det integrerade lönesystemet och sparar flera timmar i löneberedningen.

Detta får ni med paketet Försystem: Lön

Skapa scheman med kollektivavtal

Schemalägg era medarbetare. Ange vilka avvikelser som ska vara tillgängliga enligt schemat eller koppla på ett kollektivavtal med de avvikelser som gäller. Anslut vilka i personalen som ska använda sig av schemat så finns alla relevanta avvikelser tillgängliga för dem i det uppsatta schemat.

Tidrapportering med avvikelserapporter

Använd förinlagda scheman och för att endast rapportera avvikelser. Rapportera tiden från mobilen, surfplattan eller datorn

Utläggsrapportering

QBIS smarta utläggsrapportering  förenklar för användare att registrera, chefer att attestera och administratörer att verifiera utlägg. Automatiska beräkningar av moms, avdrag och ersättning samt systemets synkronisering med Skatteverket gör det enklare att rapportera utlägg på ett korrekt sätt.

Mer korrekt lön

Varje medarbetare får mer ansvar över sin egen tidrapportering. Chefer godkänner allt underlag inför lön innan administratören tar över för att göra lönerna. Attesteringsledet minskar risken för fel och minimerar den manuella handpåläggningen i arbetet

Automatiserad löneprocess

Integrera QBIS med lönesystemet för att skapa en automatiserad process inför lön. Exportera färdigattesterat tids- och utläggsunderlag och importera det i lönesystemet för vidarebearbetning.

Få mer som medlem hos Srf Konsulterna

QBIS arbetar för att ta tillvara på våra mest värdefulla resurser i varje bolag: tid och människor. Vi vill hjälpa fler att få tiden att räcka till genom att effektivisera det arbete som tar mest tid och orsakar mycket stress på grund av tidsbrist.

Tillsammans med Srf Konsulterna erbjuder vi alla medlemmar och nya QBIS-kunder, paketet Försystem: Lön som inkluderar digital hantering av HR, tid- och utläggsrapportering till ett förmånligt pris. Så att ni kan få smidigare processer och spara mer tid i lönearbetet.

Bli mer effektiv med QBIS

Starta en testperiod för att själv se hur QBIS fungerar, eller kontakta oss så ger vi dig en personlig demo av det ni är intresserade av.