Stämpelklocka med smarta funktioner

Det ska vara enkelt att rapportera sin tid. Med QBIS digitala stämpelklocka rapporterar de anställda smidigt sin kom- och gåtid direkt på plats med en personlig pinkod.

  • Enkel och snabb registrering av tid
  • Registrering av avvikelser
  • Koll och kontroll över raster
  • Inga avgifter för kort eller taggar, endast registrering med pinkod
  • Se kompletta arbetstider och avvikelser för alla anställda
  • Koppling till lönesystemet
  • Kraftfulla rapporter som underlag för vidare analys
Testa QBIS

Stämpla in och ut med några klick

QBIS Stämpelklocka är kopplad till vår tidrapporteringsmodul QBIS Time. Detta gör att all data som registreras lagras automatiskt i systemet och utgör ett underlag, både för löneberedning men även interna rapporter. Det finns även möjlighet att se vilka som befinner sig på arbetsplatsen i realtid, något som är fördelaktigt ur ett säkerhetsperspektiv.

Stämpelklockan förenklar rapportering av tid för de anställda, med några knapptryck kan de smidigt registrera sin arbetstid, avvikelser och raster under dagen.

Tidsrapporteringssystem- QBIS Stämpelklocka

Registrering av avvikelser

Med QBIS stämpelklocka kan de anställda inte bara rapportera sin tid, utan även frånvaro och avvikelser, såsom sjukdom eller VAB, enkelt med sin personliga pinkod.

Minskad risk för felrapportering

Genom att använda sig av en klocka för stämpling kan risken för felrapportering minska på flera led; både i rapportering av tid som sker på plats, samt attesteringen som sker i QBIS innan löneberedningen.

Koppling till lönesystemet

Vid beredningen av löner kan ni enkelt generera och anpassa underlaget för lön efter era behov. Med endast tre klick kan ni exportera informationen till lönesystemet och påbörja processen.

Varför behövs en stämpelklocka?

Anledningarna till att använda en stämpelklocka på en arbetsplats kan vara många. Särskilt i verksamheter där medarbetarna registrerar sin närvaro på en fysisk plats. QBIS stämpelklocka ger möjlighet att mäta all tid som registreras, få ut färdiga underlag för lön och analys för effektivisering av verksamheten.

Lär dig mer om tidrapportering
Fördelarna Med Tidsklockan | QBIS

Testa QBIS digitala stämpelklocka som gör tidrapporteringen enklare

Vi på QBIS är experter på att optimera processer så att du som användare kan spendera sin tid rätt. Tillsammans med vår digitala stämpelklocka har vi omfattande funktioner som stödjer rapportering av tid, med schemahantering som anpassas utefter kollektivavtal, effektiv attesteringsprocess och integrationer till flera löne- och fakturasystem.

Upptäck QBIS Time
QBIS tidsredovisning instrumentbräda- få bättre insikter och minska kostnadsfel