Skip to main content

Utbildning

Kom igång med rätt utbildning

Nya affärssystem kan kännas överväldigande till en början. Därför har vi utformat vår utbildning till att passa alla nivåer av systemerfarenhet; nybörjare som veteraner. Vi vill lära dig alla verktyg så att du kan nyttja QBIS funktioner på bästa sätt. Börja med en kurs för att implementera QBIS. Gå vidare med startkurser för användare, chefer och administratörer. Välj mellan färdiga utbildningspaket eller skräddarsy er egen utbildning för att få exakt det ni behöver.

Utbildningspaket

De färdiga paketen av utbildning är skapade för att ge rätt kunskap, till rätt personer. Oavsett vilken behörighetsnivå man har i QBIS; användare, chef eller administratör, finns en kurs som hjälper en att rapportera tid och hantera projekt. Välj vilken modul eller funktion du vill veta mer om, och nivå på utbildningen. Eller skapa en egen fördjupningskurs. Alla utbildningspaket går att få på plats hos er, eller hos oss i Göteborg, alternativt online.

QBIS Time

Administratör

Den här kursen passar de som hanterar löneintegration, nya importer och sätter inställningarna för affärssystemen.

 

Kursens innehåll

Läs mer

Systemuppsättning och allmäna inställningar
Uppsättning av organisation och anställda
Genomgång av HR och Schema (endast för HR-kund)
Löneintegration till lönesystem: lönekörningsprocess och filexport
Detaljerade rapporter för uppföljning av tid

Läs mindre

Boka Utbildning

QBIS Time

Chef

I denna kurs går vi igenom funktionerna för de som har personalansvar, attesterar tidkort och utlägg m.m

 

Kursens innehåll

Läs mer

Tidsöversikt: individuell och för anställda
Attestering av: tid, utlägg och avvikelser
Ledighetsplaneraren: ansökan och attest
Rapporter och uppföljning av tid

Läs mindre

Boka Utbildning

QBIS Time

Användare

Denna kurs passar för de som ska tidrapportera.

 

 

Kursens innehåll

Läs mer

Grundfunktioner och navigering
Hantering av dashboard och widgets
Rapportering av tid, utlägg och avvikelser
Ledighetsplaneraren
Funktionen av tidsöversikt

Läs mindre

Boka Utbildning

QBIS Time

Komplett

En komplett kurs innebär att vi går igenom alla funktioner i QBIS Time. Vi kan anpassa kursinnehållet efter behörighetsnivåer eller gå igenom samtliga funktioner för alla olika användartyper.

Kursens innehåll

Läs mer

Grundfunktioner för användare
Inställningar för administratörer
Löneintegration: arbetsflöde, export och import till lönesystem
Attestering av: tid, utlägg och avvikelser
Ledighetsplaneraren: rapportering och attestering
Rapporter och uppföljning av tid

Läs mindre

Boka Utbildning

QBIS Project

Administratör

I denna kurs går vi igenom funktioner för administratörer som hatnerar fakturering, projektmallar och systeminställningar.

 

Kursens innehåll

Läs mer

Projekt- och aktivitetsmallar
Faktureringsprocessen
Integration till faktureringssystem
Dokumenthantering
Anonymisering (GDPR) i projekt
Personalliggare

Läs mindre

Boka Utbildning

QBIS Project

Chef/Projektledare

Denna kurs är framtagen för de som ansvarar över projekt, kunder och attestering.

 

Kursens innehåll

Läs mer

Kundhantering, artiklar och kategorier i projekt
Skapa enkla och detaljerade projekt
Genomgång av pris- och kostnadsmodeller
Projektöversikt och projekthälsa
Fakturering och attest
Attestering av tid för projektledare
Projektrapporter för uppföljning
Resurshantering och planering
Efteranalys och förbättringsarbete

Läs mindre

Boka Utbildning

QBIS Project

Användare

I den här kursen går vi igenom allt som rör tidrapportering mot projekt. Den passar bra för de som bara ska rapportera sin tid.

 

Kursens innehåll

Läs mer

Grundfunktioner och navigering
Hantering av dashboard och widgets
Rapportering av tid, utlägg och avvikelser
Projektöversikt

Läs mindre

Boka Utbildning

QBIS Project

Komplett

Den här kursen passar de som vill ha en genomgång av hela QBIS Time och QBIS Project. Vi kan anpassa kursens innehåll och gå igenom funktioner för samtliga eller olika behörighetsnivåer.

Kursens innehåll

Läs mer

QBIS Tid: för användare, chefer och administratörer
Grundfunktioner och navigering
Rapportering och attestering av tid i projekt
Utlägg- och materialhantering: rapportering och attest
Pris- och kostnadsmodeller
Fakturering och attest
Integrationer till löne- och faktureringssystem
Lönehantering: inställningar och attest
Rapporter och uppföljning av tid i och utanför projekt

Läs mindre

Boka Utbildning

Administration

Bli QBIS-administratör

Denna kurs vänder sig till de som kommer att bli administratörer av QBIS hos er.
Kursens innehåll varierar därför beroende på vilka moduler ni kommer att använda er av.

För att få mer specificerad information, såsom kostnad och tidsåtgång, om kurser för administratörer är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta Oss

Administration

Integration: Lön

I denna kurs hjälper vi er att skapa ett smidigt arbetsflöde för lönehantering.

 

 

 

Kursens innehåll

Läs mer

Koppling mellan QBIS och ert lönesystem
Genomgång av inställningar för integration av systemen
Exportering av löneunderlag från QBIS
Verifiering att sammankopplingen är korrekt inställd

Läs mindre

Boka Utbildning

Administration

Integration: Fakturering

Här går vi igenom integrationen med faktureringssystemet. Vi hjälper vi att skapa ett bra arbetsflöde och se till att faktureringsprocessen går till på ett smidigt sätt.

 

 

Kursens innehåll

Läs mer

Koppling mellan QBIS och ert faktureringssystem
Genomgång av inställningar för integration av systemen
Processen att skapa fakturaunderlag från QBIS
Steg-för-steg genomgång av korrekt export av fakturaunderlag
Exportering av fakturaunderlag från QBIS
Verifiering att kopplingen är korrekt inställd

Läs mindre

Boka Utbildning

Fördjupningskurs

Skräddarsy egen kurs

Skräddarsy er utbildning efter egna behov. Exempel på tillfällen då en skräddarsydd kurs kan vara en god idé är om en ny medarbetare anställts som ska börja hantera QBIS-system, om ni nyligen bytt affärssystem eller vill ha hjälp med särskilda funktioner eller QBIS-produkter.

En skräddarsydd kurs anpassas efter er verksamhet. Tidsåtgång och kostnad varierar. Ta kontakt med oss så tar vi fram en kurs som passar er.

Kontakta Oss

QBIS Time

Administratör

Den här kursen passar de som hanterar löneintegration, nya importer och sätter inställningarna för affärssystemen.

Kursens innehåll
 • Systemuppsättning och allmäna inställningar
 • Uppsättning av organisation och anställda
 • Genomgång av HR och Schema (endast för HR-kund)
 • Löneintegration till lönesystem: lönekörningsprocess och filexport
 • Detaljerade rapporter för uppföljning av tid
Boka Utbildning

QBIS Time

Chef

I denna kurs går vi igenom funktioner för de som har personalansvar, attesterar tidkort och utlägg m.m.

Kursens innehåll
 • Tidsöversikt: individuell och för anställda
 • Attestering av: tid, utlägg och avvikelser
 • Ledighetsplaneraren: ansökan och attest
 • Rapporter och uppföljning av tid
Boka Utbildning

QBIS Time

Användare

Denna kurs passar för de som ska tidrapportera.

Kursens innehåll
 • Grundfunktioner och navigering
 • Hantering av dashboard och widgets
 • Rapportering av tid, utlägg och avvikelser
 • Ledighetsplaneraren
 • Funktionen av tidsöversikt
Boka Utbildning

QBIS Time

Komplett

I den kompletta kursen går vi igenom alla funktioner i QBIS Tid. Vi kan anpassa kursinnehållet för vissa behörighetsnivåer eller gå igenom samtliga funktioner för alla.

Kursens innehåll
 • Grundfunktioner för användare
 • Inställningar för administratörer
 • Löneintegration: arbetsflöde, export och import till lönesystem
 • Attestering av: tid, utlägg och avvikelser
 • Ledighetsplaneraren: rapportering och attestering
 • Rapporter och uppföljning av tid
Kontakta Oss

QBIS Project

Administratör

I denna kurs går vi igenom funktioner för administratörer som hatnerar fakturering, projektmallar och systeminställningar.

Kursens innehåll
 • Projekt- och aktivitetsmallar
 • Faktureringsprocessen
 • Integration till faktureringssystem
 • Dokumenthantering
 • Anonymisering (GDPR) i projekt
 • Personalliggare
Boka Utbildning

QBIS Project

Chef/Projektledare

Denna kurs är framtagen för de som ansvarar över projekt, kunder och attestering.

Kursens innehåll
 • Kundhantering, artiklar och kategorier i projekt
 • Skapa enkla och detaljerade projekt
 • Genomgång av pris- och kostnadsmodeller
 • Projektöversikt och projekthälsa
 • Fakturering och attest
 • Attestering av tid för projektledare
 • Projektrapporter för uppföljning
 • Resurshantering och planering
 • Efteranalys och förbättringsarbete
Boka Utbildning

QBIS Project

Användare

I den här kursen går vi igenom allt som rör tidrapportering mot projekt. Den passar bra för de som bara ska rapportera sin tid.

Kursens innehåll
 • Grundfunktioner och navigering
 • Hantering av dashboard och widgets
 • Rapportering av tid, utlägg och avvikelser
 • Projektöversikt
Boka Utbildning

QBIS Project

Komplett

Den här kursen passar de som vill ha en genomgång av hela QBIS Tid och QBIS Projekt. Vi kan anpassa kursens innehåll och gå igenom funktioner för samtliga eller olika behörighetsnivåer.

Kursens innehåll
 • QBIS Tid: för användare, chefer och administratörer
 • Grundfunktioner och navigering
 • Rapportering och attestering av tid i projekt
 • Utlägg- och materialhantering: rapportering och attest
 • Pris- och kostnadsmodeller
 • Fakturering och attest
 • Integrationer till löne- och faktureringssystem
 • Lönehantering: inställningar och attest
 • Rapporter och uppföljning av tid i och utanför projekt
Kontakta Oss

Administration

Bli QBIS-administratör

Denna kurs vänder sig till de som kommer att bli administratörer av QBIS hos er.
Kursens innehåll varierar därför beroende på vilka moduler ni kommer att använda er av.

För att få mer specificerad information, såsom kostnad och tidsåtgång, om kurser för administratörer är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta Oss

Administration

Integration: Lön

I denna kurs hjälper vi er att skapa ett smidigt arbetsflöde för lönehantering.

Kursens innehåll
 • Koppling mellan QBIS och ert lönesystem
 • Genomgång av inställningar för integration av systemen
 • Exportering av löneunderlag från QBIS
 • Verifiering att sammankopplingen är korrekt inställd
Kontakta Oss

Administration

Integration: Fakturering

Här går vi igenom integrationen med faktureringssystemet. Vi hjälper vi att skapa ett bra arbetsflöde och se till att faktureringsprocessen går till på ett smidigt sätt.

Kursens innehåll
 • Koppling mellan QBIS och ert faktureringssystem
 • Genomgång av inställningar för integration av systemen
 • Processen att skapa fakturaunderlag från QBIS
 • Steg-för-steg genomgång av korrekt export av fakturaunderlag
 • Exportering av fakturaunderlag från QBIS
 • Verifiering att kopplingen är korrekt inställd
Kontakta Oss

Fördjupningskurs

Skräddarsy egen kurs

Skräddarsy er utbildning efter egna behov. Exempel på tillfällen då en skräddarsydd kurs kan vara en god idé är om en ny medarbetare anställts som ska börja hantera QBIS-system, om ni nyligen bytt affärssystem eller vill ha hjälp med särskilda funktioner eller QBIS-produkter.
En skräddarsydd kurs anpassas efter er verksamhet. Tidsåtgång och kostnad varierar. Ta kontakt med oss så tar vi fram en kurs som passar er.
Kontakta Oss

Grupputbildning

Varje månad arrangerar vi utbildning för grupper, från olika företag. Kurserna är då utformade för att passa personer som är nya i att använda QBIS eller känner att de behöver friska upp minnet om hur de olika modulerna fungerar.
Innehållet i kurserna varierar mellan våra produkter, särskilda funktioner eller efter specialisering av arbetsgrupp.

Lunch ingår alltid i våra grupputbildningar. Uppge gärna ev. allergier eller önskemål för specialkost vid bokningen av en kurs. Är ni flera från en och samma organisation? Få rabatt på varje extra person som deltar i seminarierna.

Se kalendern och boka er grupputbildning 

28/11

QBIS Time – En ny-introduktion

I den här ny-introduktionskursen av modulen QBIS Time går vi igenom den grundläggande funktionaliteten. Kursen lämpar sig för de som nyligen kommit in i QBIS och idag har en administrativ roll. Vi kommer att prata om uppsättning av företagets organisation, lägg till anställda, viktiga inställningar och gör en djupdykning i användandet av QBIS Time.

 

Trainer: Dan Rozén
Pris deltagare 1: 3000 kr
Extra deltagare (från samma företag): 1500 kr
Tid: 09:00-17:00
Adress: Södra Gubberogatan 6, Göteborg

19/12

Systemadministration

Välkomna till oss på QBIS för en heldag i “administratörens” tecken. Lär dig allt du behöver veta för hanteringen av systemet, från inställningar till anställda, avtal, löneaktiviteter och hantering av saldon. Tillsammans finslipar vi ert arbetsflöde och finslipar era integrationer. Denna heldagskurs innefattar både lärande och nöje, självklart står vi för maten.


Trainer:
Dan Rozén
Pris deltagare 1: 3000 kr
Extra deltagare (från samma företag): 1500 kr
Tid: 09:00-17:00
Adress: Södra Gubberogatan 6, Göteborg

23/1-2020

QBIS Projektmodul för Fakturering

Här går vi igenom all funktionalitet som är knutet till export: från projekt och prismodeller till optimalt arbetsflöde. Målet är att göra fakturering enklare och smidigare. QBIS har integrationer till flera system, berätta gärna om er faktureringslösning och beskriv gärna hur ert faktureringsflöde ser ut idag, när ni anmäler er till kursen.

Trainer: Dan Rozén
Pris deltagare 1: 3000 kr
Extra deltagare (från samma företag): 1500 kr
Tid: 09:00-17:00
Adress: Södra Gubberogatan 6, Göteborg

Boka din utbildning

– eller ställ dina frågor