Skip to main content

Tidrapport ger insikt och kontroll

Öka insikten i hur verksamheten spenderar sin tid med en digital tidrapport som visar all rapporterad närvaro och avvikelser. Minska riskerna att slösa bort tid på onödiga processer och öka chanserna att bli mer effektiva och utveckla såväl verksamheten som personalen med tidrapporter som ger insikt.

TESTA QBIS

Vad kan man få ut med en tidrapport?

Tidrapportering kan vara en grundläggande del för verksamheten att utvecklas och skapa en mer trivsam arbetsplats. Förutom att digital tidrapportering effektiviserar administrativa processer såsom lön och fakturering kan det framförallt vara ett enkelt sätt att skapa mer insikt i verksamhetens tillstånd. Med tidrapporter som visar hur anställda och avdelningar har arbetat, varit frånvarande, registrerat debiterbar respektive icke debiterbar tid finns möjligheten att hitta sätt att utveckla de delar som direkt påverkar lönsamheten och trivsamheten.

Skapa bättre förutsättningar med en digital tidrapport

  • Transparens för ökad effektivitet
  • Funktionell tidrapport även för timanställda
  • Personlig utveckling för medarbetare
  • Insikt i tidsåtgång för ökad tillväxt
  • Mer hållbar projektplanering
  • Tillgängligt var du än befinner dig med tidrapport i webbapp och på datorn
  • Analys av arbetsbelastning och arbetsmiljöförhållanden
  • Mer korrekt underlag för lön- och fakturering
  • Kostnadseffektivisering av personalens administration
Få en bättre förståelse av data från rapportverktyget för tid | QBIS

Tre sätt att använda en digital tidrapport för din verksamhet

1

Öka verksamhetens lönsamhet och tillväxt

Se över vart tiden tar vägen och identifiera hindren som gör att effektiviteten haltar i verksamheten. När medarbetare rapporterar projekttid underlättas insikten ytterligare då det direkt finns potential i att jämföra tidsåtgången mellan olika aktiviteter och projektmedlemmar. Med en tidrapport där det tydligt finns rapporterat hur mycket tid som läggs på olika aktiviteter finns chansen att hitta de sätt som ökar lönsamheten.
2

Identifiera risker innan verksamheten tar skada

Ta kontrollen över projektarbeten och effektivisera ledningen genom att se riskerna innan de sker. Med budgetering av tid och kostnader för varje projekt tillsammans med kontinuerlig avrapportering för varje projektmedlem underlättas projektledningen att hålla planen. Efter varje avslutat projekt finns dessutom det dokumenterade underlag som behövs för att kvalitetssäkra arbetet framåt och säkerställa att projektplanerna håller för framtida projekt.
3

Förbättrad arbetsmiljön för personalen

Genom att titta på medarbetares tidrapporter kan man få en överblick av hur en avdelning, ett team eller enskild individ mår och presterar på arbetsplatsen. Finns det en hög andel rapporter med sjukdomsavvikelser kan det vara en indikation på att arbetsbelastningen är för hög eller att det finns andra orsaker på arbetsplatsen som gör att medarbetare rapporterar frånvaro. Använd informationen i tidrapporter för att hitta sätt att bygga starkare team och utveckla medarbetares kompetens.
Gör din tidsrapport enkel med QBIS tidsrapporteringsverktyg

Tidrapporter i QBIS som gynnar verksamhetsutveckling

Tidrapport - Tidsavvikelserapport | QBIS

Tidsavvikelserapport

Förstå personalens avvikelser såsom sjukdom, OB, flex- eller övertid med en flexibel tidrapport som kan användas för att enkelt jämföra tid mellan anställda. Förutom att ge inblick i avvikelser kan denna rapport även ligga till grund för att få kontroll över personalkostnader
Tidrapport - Projekttid och material | QBIS

Projekttid och material

Denna rapport är ett verktyg för projektledaren att verifiera korrekt tid- och materialrapportering inför varje fakturering. Denna rapport kan även användas fristående och ges till kunden efter avslutat projekt för att öka transparensen om vart tiden och kostnaderna har spenderats

Tidsrapport- en samling av medarbetares löneverksamhet och arbetstid

Sammanställning av löneaktiviteter

Få all information som behövs för att förbereda anställdas löner med en tidrapport som samlar information om löneaktiviteter, rapporterad tid för perioden och arbetstid. Denna rapport kan bifogas med lönebeskedet för att förtydliga specifikationen
Tidrapport och Projektresultatanalys | QBIS

Projektresultatanalys

Analysera och kvalitetssäkra leveransen av framgångsrika projektresultat med en tidrapport som ger en inblick i debiterbar och icke debiterbar tid samt kostnader och priser som har registrerats för projektet. Projektresultatsanalys ger möjligheten att mäta lönsamheten och jämföra resultatet med den ursprungliga projektplanen

Se hur din verksamhet kan dra nytta av rapporter i QBIS

Få en inloggning till QBIS med full funktionalitet för tidrapportering, projekthantering och utläggshantering. Du får även tillgång till en mängd användbara rapporter som kan användas för att effektivisera din verksamhet.

Testa QBIS idag
Effektivisera ditt företag med QBIS verktyg- tidsrapportering, projekt och kostnadshantering