Skip to main content

Som den resurs som alla företag delar lika mycket, har tid alltid representerat nyckeln till framgång. Vi vill bemästra den, kontrollera den och generellt sätt få ut mer av vår tid. Det enda sättet att göra det är att spåra tiden – och ingen har tid med det.  

Idag har vi mycket goda förutsättningar att tidrapportera digitalt, skapa tidrapporter och mäta produktiviteten på företag-, grupp och individnivå. Tidrapportering är inte bara ett mått på lönsamhet; det är ett sätt att upptäcka exakt hur vi arbetar, var arbetet går sämre, hur vi missbrukar tid och hur våra beteenden både tjänar och distraherar oss.  

Fakturera för allt ditt arbete

Att korrekt spåra all tid du spenderar på ett projekt återspeglar både ditt hårda arbete och bevisar för din kund vad de betalar för. Inga detaljer ska utelämnas eller framställas felaktigt och alla dina interna kostnader ska redovisas.  

Tidrapportering är ett kraftfullt verktyg för att uppskatta hur lång tid framtida arbete kan ta. Vill du ta betalt per timme eller per projekt? Här är ditt svar. Med en realistisk uppfattning om hur många timmar du har lagt ner på till exempel att sätta upp en plan eller initiera ett projekt. Kan du förbereda offerter och förslag samt sätta deadlines för nya och potentiella kunder med större självförtroende.   

Sätt upp mätbara mål

De insikter du får med tidrapportering kan vara överraskande. Ja, du har verkligen spenderat fyra timmar på administration under måndagen. Att se den skarpa verkligheten av din arbetstid på datorskärmen framför dig kan motivera dig att sätta upp mätbara mål för hur du spenderar din tid.  

 Om du har en överblick på den tid du har spenderat, kommer det att avslöja var du tappade produktiviteten och det ger dig möjlighet att maximera din tid. Om du upptäcker att någon eller några medarbetare konsekvent överskrider deadlines kan du sätta in support och resurser för att få jobbet gjort snabbare – och mer effektivt. 

Maximera projekthanteringen

I projektplanen kan du se alla uppgifter som ingår i varje projekt, såväl alla resurser som krävs – från planering till utförande och uppföljning. Detta ger dig en smidigare överblick på projektet och därmed bättre delegering av arbetsuppgifter inom ditt team.  

 Innan du initierar ett projekt kan du välja att prioritera de mest lönsamma kunderna och identifiera vilket arbete som är mest värt din tid. När du fått in alla registrerade arbetade timmar kan du göra en bättre uppskattning framöver och under projektets gång, se till att du täcker alla resurser och kostnader.  

Skapa balans med tidrapportering

Multitaskers och tidrapportering är inte en match made in heaven. Med ett system som medarbetare enklare har tillgång till, löser det tidskrävande problemet med att fylla i tidrapporterna i slutet av varje vecka.  

Ett system för tidrapportering hjälper dig att balansera arbetsbelastningar, hantera projekt proaktivt och hålla teamet fokuserat på sina prioriteringar. Med uppfattning om vilka uppgifter medarbetare arbetar med, kan du tidigare identifiera var det kan behövas mer resurser så att arbetet kan hålla deadline