Skip to main content

Smidig tidrapportering i app och webb – Digitalt tidrapporteringssystem

Förenkla vardagen för hela organisationen med tidrapportering som ger insikt och kontroll till varje medarbetare. Ett enkelt tidrapporteringssystem som hanterar all tid; arbetstid och avvikelser som också automatiskt skapar underlag för både lön och fakturering sparar tid för administratören. Samtidigt får medarbetare kontroll över sina egna tidssaldon och ledningen får insikt i hur tiden spenderas inom verksamheten så att risker kan minimeras.

QBIS tidsredovisning instrumentbräda- få bättre insikter och minska kostnadsfel

Digitalt tidrapporteringssystem som verktyg för effektivitet

Avvikelserapportering

Lägg in de avvikelser som är aktuella för er verksamhet, både lönegrundande och icke lönegrundande. Det ger er koll på vilka avvikelser som rapporteras mest och ger chansen att hantera eventuella problem som avvikelserapporteringen kan orsaka.

Tidsunderlag för lön

QBIS är ett försystem som samlar all data kring lönegrundande tid och utlägg. Med integrationer till de flesta, vanligaste lönesystemen automatiseras hela löneprocessen från underlag till färdiga löner.

Verksamhetsrapporter

Med rapporter över hela verksamhetens registrerade tid; närvaro som frånvaro, blir det enkelt att få en inblick i hur olika medarbetare eller avdelningar spenderar sin tid. Schemalägg rapporterna så skickas de direkt till angiven e-postadress på utsatt datum med den information som önskas.

Projekttidsrapportering

Med projekttidrapportering kan medarbetare registrera sin tid på diverse aktiviteter i det vanliga tidkortet. QBIS Time & Project möjliggör tidrapportering i projekt, vilket ger dig en mer insikt vad medarbetare arbetar med och hur mycket

Tidssaldon i realtid

Dina medarbetares tidsrapportering uppdaterar automatiskt deras tidsbank. Alla tidssaldon som finns inlagda i medarbetarens valbara tidsavvikelser finns tillgängliga att se direkt i systemet. Till exempel kan man se antalet kvarstående semesterdagar, flex- eller komptid, rapporterade OB-timmar, föräldraledighet med mera.

Elektronisk personalliggare

QBIS elektroniska personalliggare fungerar lika bra för byggbranschen som för servicebranschen. Den kräver inga ID06-kort eller kortläsare utan finns helt digitalt i systemet. Medarbetare stämplar tid direkt i mobilen och färdigt underlag finns att exportera till såväl Skatteverket som löne- och faktureringssystemet.

Varför är tidrapportering viktigt?

Tidsrapportering är nödvändigt av flera anledningar om man vill arbeta systematiskt och effektivt. Rent praktiskt underlättar tidsrapportering för löneberedningen som är en återkommande, omfattande arbetsprocess. Oavsett om man arbetar i skiftande schema med olika avvikelser som påverkar lönen eller om man arbetar enligt ett fast schema utan vanligt förekommande avvikelser kommer tidrapporteringssystemets registreringar effektivisera arbetet med lönerna.

Tidrapportering hjälper också till att minska riskerna för verksamhetens effektivitet och lönsamhet. Insikten i vart tiden tar vägen gör att man enklare hittar de hinder som gör att lönsamheten hålls tillbaka och att skapa processer som ökar takten för bättre lönsamhet.

Betydelsen av tidsrapportering | QBIS

Så funkar smidig tidrapportering i QBIS

Används av

25000

personer

Har utvecklats i

17

år

Snittbetyg

4

på BusinessWith

Fler möjligheter med tidrapportering i app

Med QBIS mobila webbapp kan anställda enkelt rapportera sin arbetstid och sina avvikelser samt få en god överblick av hur de har registrerat sin tid den senaste månaden. Chefer, projektledare och administratörer får möjligheten att snabbt se över anställdas tidkort vid attesteringscykeln och säkerställer att anställda befinner sig på arbetsplatsen när platsspårning för tidrapportering är aktiverad.

Fördelen med en webbapp är att den är tillgänglig från alla enheter, när du vill, var du vill.

Enkel tidrapportering

Anställda kan rapportera sin tid snabbt och smidigt genom den mobila webbappen

Attestera anställdas tidkort

Smidig överblick för att attestera anställdas stängda tidkort direkt i mobila enheter

Platsspårning

Aktivera platsspårning för att få koll på vart anställda befinner sig vid tidsregistreringen

Rapportering av projektmaterial

I widgeten Projektmaterial kan alla kvitton och utlägg rapporteras i projektaktiviteter

Översikt av tidssaldon

Anställda får inblick i sina tidssaldon; semesterdagar, flex- och komptid m.m.

Mobil stämpelklocka

Anställda kan stämpla in och ut med widgeten som registrerar kom- och gåtid

Läs mer om hur vi hjälper våra kunder att göra sin tidrapportering smidigare

“Faktumet att systemet är molnbaserat känns fantastiskt. Att man kan se all information när, hur och var som helst.”

Läs mer om hur RFSL använder QBIS.

“Men jag upplever att QBIS är unikt med att kombinera kom- och gåtid med utlägg och projekt i ett system.”

Läs mer om hur QBIS har hjälpt Condesign.

“Vi prioriterar ett system som är enkelt att använda, där man förstår direkt vad man ska göra”

Läs mer om varför Index Traub valde QBIS.

Exempel på QBIS-tidsrapport- Effektivisera din verksamhet

Varför ska du använda ett digitalt system för att tidrapportera?

En del företag använder Excel för tidredovisning. Andra använder fortfarande papper och penna. För ett enmansföretag kan det vara tillräckligt, men för ett företag med bara en handfull anställda finns det många fördelar med att digitalisera tidrapporteringen.

Med ett bra system förenklar du tidrapporteringen för hela organisationen. Dessutom slipper du jaga underlag och påminna om att det är dags för att skicka in tidrapporten. Du får ett automatiskt flöde till ditt lönesystem. Du får snabbt koll på anställdas arbetade tid men även hur stor sjukfrånvaron och övertiden är. Och det viktigaste av allt, du sparar värdefull tid som du kan använda för att få ditt företag att växa.

Ett enkelt tidrapporteringssystem som ger ökad insikt

Chefer, administratörer och andra i ledningen kan med enkelhet effektivisera verksamheten med hjälp av tidsrapportering. Avdelningschefer eller mellanchefer får en överblick av vart tiden tar vägen, både på individnivå och på avdelningsnivå. Med kunskapen om hur tiden spenderas kan det bli enklare att identifiera risker och möjligheter med belastning, fördelning och ansvarsgivande för arbetet.

För de som arbetar med lön ligger tidrapport redo för att omvandlas till utbetalningar. När tidrapporterna redan är attesterade av medarbetarens chef behöver administratören endast ta den färdiga tidrapport och exportera dem till ett lönesystem för att förbereda lönerna. Med integrationer från försystemet till lönesystemet sker exporten med ett par knapptryck.

Anpassa QBIS tidsrapporteringsverktyg för att effektivisera din affärsprocess

Öka lönsamheten med tidrapportering

En tidrapport är mer än bara ett sätt att samla upparbetad tid. Det är även ett hjälpmedel för att öka lönsamheten för hela verksamheten. Effektivisering av redan etablerade projekt eller arbetsprocesser ger en möjlighet att på ett smidigt sätt öka lönsamheten i det som redan görs. Genom att identifiera de hinder som står i vägen för att optimera lönsamheten kan effektivisering genomföras.

Tidrapportering kan på ett tydligt sätt redogöra

  • Jämförelse mellan medarbetares rapporterade tid
  • Fördelningen mellan rapporterad närvaro och frånvaro på avdelnings- eller individnivå
  • Hur mycket av en medarbetares tid som är debiterbar eller fakturerbar
  • Personalens tidssaldon, se aktuella saldon för övertid, flex, sjukfrånvaro, kvarstående semesterdagar med mera
  • Jämförelse mellan medarbetare om hur mycket tid som rapporterats inom en viss projektkategori eller särskilda aktiviteter

Vilket typ av system behöver du?

Att välja vilket program som är bäst för din verksamhet är inte helt lätt. Kanske har du googlat på ”Tidrapport app” och försökt jämföra de lösningar som finns på marknaden. Det viktigaste att tänka på när du väljer vilket system ni ska tidrapportera i är att det fyller de behov och krav som din verksamhet har. 

Med QBIS Time får du ett system där användaren står i fokus, med stöd för tidrapport för timanställda, deltidsanställda, heltidsanställda och projektanställda. Dina anställda kan smidigt rapportera sin arbetade tid och avvikelser i mobilen eller på datorn. De kan dessutom ansöka om ledigt direkt i appen. Som chef är det enkelt att attestera arbetad tid, avvikelser och hantera ledighetsplanering. För den som arbetar med lön importeras underlaget smidigt direkt in i lönesystemet. Med möjligheten att skapa rapporter får du dessutom full koll på frånvaro och närvaro. Detta kan du använda för att fatta datadrivna beslut och öka lönsamheten i ditt företag.

Tidrapport – Schemahantering

Ett tidrapporteringssystem som har stöd för schemahantering innebär en hel del fördelar. Du får möjlighet att arbeta med rörliga scheman, vilket gör att du enklare kan hantera lönegrundande avvikelser såsom OB-tillägg. Registrering av tid med avvikelser som innebär lönetillägg ger chefer och administratörer koll på när och hur en medarbetare arbetar, samtidigt som arbetstagaren får större insikt och lugn i att arbetstiden har registrerats korrekt.

Tjänstemän och andra som följer fasta scheman kan med fördel använda ett system för tidsrapportering för att registrera flextid. Denna tid är inte nödvändigtvis lönegrundande, men kan ge stor nöjdhet bland medarbetarna eftersom de får större kontroll över sin egen tid.

Tidrapport anpassad efter er verksamhet

QBIS Time är ett skalbart system, där du kan lägga till och ta bort funktioner för att anpassa det efter din verksamhet. QBIS flexibla uppsättning av funktioner gör det möjligt att skapa ett personligt system. Från smidig hantering av tid med schemahantering och avvikelserapportering inför lön, till mer avancerad projektledning med projektplanering och uppföljning, för fakturering eller kartläggning av tidsåtgång för effektivisering. Använd den grundläggande funktionaliteten för att automatisera tidskrävande administration eller skapa ett system med funktioner som underlättar hela verksamheten.

Tidsrapportinstrumentbräda för anställda- registrering av arbetstid

Varför ska du använda QBIS Time?

Öka produktiviteten, minska stressen och få ut mer av din tid med QBIS. Samla all tid på ett ställe för att på ett smidigt sätt spåra hur tiden inom verksamheten spenderas. Få koll på hur avvikelser rapporteras för att identifiera möjligheter att förbättra det som hindrar verksamheten från att spendera tiden på rätt sätt. Slipp jakten på underlag med digitala lösningar och integrera lönesystemet för att automatisera hela löneprocessen.

Testa möjligheterna med QBIS
tidrapportering

Kunskapen om vart tiden tar vägen gör att man kan ta beslut som ökar lönsamheten utan att också förbinda sig till nödvändigheten att utöka de interna resurserna. Med kunskap om hur man kan effektivisera kan man också tjäna mer utan att göra mer. Testa QBIS på egen hand i lugn och ro genom att starta din testperiod idag.

Vill du ha en guidad tur i systemet? Kontakta oss så visar vi hur QBIS kan anpassas efter er verksamhet

Gör tidrapporteringen enkel med hjälp av QBIS -stämpelklocka

Vanliga frågor om tidrapportering

I en tidrapport anger en anställd sin närvaro och frånvaro. Om den anställde varit frånvarande kan denne ange om detta beror på sjukdom, semester eller något annat. Även övertid och obekväm arbetstid kan rapporteras här. Tidrapporten används sedan för att generera lönearter för frånvaro, arbetade timmar och tillägg. Dessa lönearter förs in i ert lönesystem och ligger till grund för den lön som sedan betalas ut till den anställde.

Tidrapportering ger medarbetare mer ansvar att själva ha kontroll över sin arbetssituation. Dom har insikt i sina egna tidssaldon och kan känna lugn inför att tiden har registrerats rätt inför nästa utbetalning. Chefer får en enkel process för att attestera personalens tidrapporter och slipper onödiga kontroller av underlaget. Som chef får man också möjlighet att plocka ut data över hur individer eller avdelningar har spenderat sin tid. När tiden är registrerad och attesterad får löneadministratören ett färdigt löneunderlag och kan med ett par knapptryck exportera lönefilen till det integrerade systemet.

Ibland händer det att du blir ombedd att jobba övertid eller mertid, den tiden ska självklart registreras. Överskrider tiden dina schemalagda timmar, ska du registrera övertiden som en särskild avvikelse. När det gäller övertidsersättning gäller olika regler beroende på vilken arbetsgivare du har. Vanligaste är att arbetet är beordrat på förhand eller behöver godkännas av chef i efterhand. I många fall kan du också få kompensationsledigt i utbyte mot den övertid du har arbetat.

Förtroendetid också kallat oreglerad arbetstid innebär att ditt arbete är av sådan natur att arbetsgivaren inte har möjlighet att kontrollera när arbetsdagen börjar eller slutar.

Oftast när du har förtroendetid, så räcker det med att du registrerar avvikelser som sjukdom, VAB, semester, komp etc.

Det används för att se hålla koll på era anställdas arbetade tid. Genom tidrapportering kan man få reda på hur många timmar som har arbetats, om det är några avvikelser gentemot schemat och hur tiden har spenderats exempelvis.

Med ett system kan ni förenkla tidrapporteringen för hela organisationen. Inga mer manuella tidkort, registrera tiden närsomhelst från vartsomhelst digitalt i webb eller app.

Tidrapporterar gör du genom att fylla i din närvaro och frånvaro i en rapport. I vissa fall räcker det att du skriver hur många timmar du arbetat respektive varit frånvarande. I andra fall måste du ange vilket klockslag du började arbeta och vilket klockslag du slutade, samt hur lång rast du haft.
För tiden du varit frånvarande måste du ange vilken typ av frånvaro. Vanliga exempel på frånvaro är sjuk, semester, föräldraledig eller komp.

När du är fyllt i din rapport används den som underlag för att räkna ut hur mycket lön som ska betalas ut till dig.

Med ett digitalt system behövs ingen mall. Era anställda får ett tidkort direkt med sitt förifyllda schema. Här kan de rapportera avvikande tider, rapportera tid i projekt och godkänna sin vecka.

QBIS finns tillgängligt både genom web och webapp.