Skip to main content

Effektiv tidredovisning online

Tidredovisning är en central del i varje organisation för att generera tillväxt, lönsamhet och undvika kostsamma misstag i lönehanteringen. Spendera er tid rätt med ett tidsystem som förenklar, ökar förståelsen och effektiviserar tidredovisningen med integrationer till lön- och faktureringssystem.

Så gör QBIS tidsredovisningen enklare än någonsin

Tidredovisning som hjälper hela verksamheten

Sparar tid i administrativt arbete

Skapa digitala processer som minskar tiden som alla måste spendera i administrativt arbete. Ett molnbaserat tidsredovisningssystem gör alla funktioner tillgängliga från alla typer av enheter. Ingen installation behövs. Då blir det enklare att utföra sina ärenden när och var det än passar

Minimerar kostsamma fel i lönerna

Undvik manuella fel som kan komma att kosta verksamheten onödiga belopp. Attesteringsledet från personal och chefer till ekonomiansvarig ökar säkerheten i att tiden är korrekt rapporterad och av tidrapporten kan omvandlas till färdigt löneunderlag

Minskad stress i lönearbetet

Ett molnbaserat system för tidredovisning tar bort momentet att behöva lägga tid på att jaga tidrapporter inför löneberedningen. Anställda rapporterar själva sin tid från datorn, mobilen eller surfplattan. Med ett knapptryck skickas veckans och månadens tidrapport till ansvarig för attest innan det når löneadministratören

Bättre insikt och kontroll i avvikelser

Avvikelserapportering ger den insikt som behövs för att kunna analysera och ta kvalificerade beslut om effektiviseringsåtgärder som ökar lönsamheten. Tidrapporter som visar när personalen är sjuk, föräldraledig eller har semester ger indikationer på såväl hinder som möjligheter för att verksamheten eller specifika avdelningar ska nå uppsatta mål

Mer insikt i tidssaldon

Istället för att låta medarbetare gissa eller konstant få frågan om antalet kvarstående semesterdagar ger tidrapportering den transparens som gör det möjligt för personalen att ha koll på sina egna tidssaldon. I en samlad vy visas alla avvikelser från semesterdagar, föräldraledighet, flex-, OB- och komptid

Klarhet i vart tiden tar vägen

Få full insikt i hur tiden spenderas på verksamhets-, avdelnings- eller individnivå. Använd tidrapporterna för att få en tydligare bild av hur ni kan optimera de befintliga resurserna, dess kapacitet och på så sätt öka intäkterna. Jämför nyckeltal i arbetstid, frånvaro eller debiterbar tid för att nå högre resultat

Varför QBIS?

Att lägga över tidsredovisningen till QBIS är inte bara ett sätt att automatisera ert löne- och faktureringsarbete. Med QBIS som tidsredovisningsprogram får du dessutom ett kraftfullt verktyg för att analysera och utveckla din verksamhet. Med hjälp av informationen du samlar in i tidsredovisningarna kan du generera smarta rapporter. Använd dessa som underlag för att fatta datadrivna beslut och se ditt företag lyfta till nya höjder!

Kontakta oss för att komma igång med QBIS idag!

  • Över 22 000 användare
  • Snabb och lättillgänglig support
  • Sömlösa integrationer till ditt löne- och faktureringssystem
  • Enkelt att komma i gång

Funktioner med QBIS tidrapportering

Chefer

Administratörer

  • Färdigt underlag för lön
  • Hantering av lönegrundande avvikelser
  • Scheman med matchning mot lönearter
  • Automatisering till lönesystem
  • Automatiskt importerade helgdagar
  • Sammanställning av lönegrundande tidrapportering

Tidsredovisning som förenklar vardagen

Skapa en arbetsplats med transparens i hur varje medarbetare spenderar sin tid för att få en mer trivsam och stressfri miljö. Detaljerad tidsredovisning är inte ett sätt att kontrollera personalen utan ett verktyg för alla inom verksamheten att känna trygghet. Effekterna av ett tidredovisningssystem är en mer effektiv, trivsam och stressfri miljö där kollegor kan må bra.

Tidrapportering ger mer ansvar till varje anställd att själva kontrollera sin egen arbetssituation. Med insikt i sina egna tidssaldon kan de känna lugn inför att tid och lön blir korrekt vid nästa utbetalning. Chefer får en enklare digital process att attestera personalens tidrapporter så att de slipper jaga rätt på underlaget. De får också möjligheten att se rapporter över hur tiden på avdelningen, eller filtrerat per individ, har spenderats. Löneadministratörer får färdigt löneunderlag och med ett par knapptryck automatiseras hela löneprocessen, vilket kapar många timmar ur beredningen varje månad.

Nyfiken på hur tidsredovisningen i QBIS ser ut?

Upptäck effektiviteten med ett tidredovisningssystem

Hur fungerar det när jag vill rapportera avvikelser?

I QBIS kan du rapportera avvikelser direkt i tidkortet. Vår tidrapportering stödjer alla typer av avvikelser som ligger till grund för löner, flextid, komptid, arbetstidsförkortning, OB etc. Du kan även lägga till skräddarsydda avvikelser så att det passar din verksamhet.

Hur registreras min flextid i tidsredovisningen?

Om du rapporterar flextid registreras det direkt på den tid som överstiger den lönegrundande arbetstiden. Skriv bara in dina arbetstimmar och så kommer de överstående timmarna adderas till din flexbank. Det totala flexsaldot visas direkt i dina tidssaldon på dashboarden.

Hur rapporterar jag övertid i QBIS?

Om du blir ombedd att jobba övertid eller mertid, så tidsredovisar du den tiden som överskrider timmarna i ditt schema som en särskild avvikelse som finns i ditt tidkort. För att få övertidsersättning gäller olika regler beroende på vilken arbetsgivare du har. Oftast måste arbetet vara beordrat på förhand eller godkännas av chef i efterhand. Du kan också få kompensationsledigt i utbyte mot den övertid du arbetat.

Kan jag sköta tidsredovisningen i mobilen?

Med QBIS kan du rapportera din tid från den enhet som passar dig bäst – dator, surfplatta eller telefon. Som chef kan du dessutom sköta attestering av tidsredovisningarna från alla enheter.

Hur fungerar det när jag ska schemahantera i QBIS?

Du kan anpassa scheman utefter din verksamhets behov, antingen gör du ett generellt schema för samtliga anställda eller så fördelar du det på respektive avdelning och/eller på individnivå. Det färdiga schemat blir som en mall där du kan koppla vilka medarbetare som ska tillhöra schemat. Du har flera anpassningsmöjligheter i QBIS tidsredovisningssystem, ställ in vilka avvikelser, löneaktiviteter som ska gälla för schemat och skräddarsy schemat efter ert kollektivavtal.

Går det att koppla vårt schema till kollektivavtal?

Ja, i QBIS kan vi skräddarsy ert schema efter ett eller flera kollektivavtal. Vilket innebär att vi kan anpassa dina scheman så att det passar verksamheten. När vi har kopplat avtalet till QBIS uppdateras det automatiskt om det sker förändringar i avtalet.

Varför behöver jag ett tidsredovisningsprogram?

Ett system för att redovisa tid gör lönearbetet enklare – glöm högen av papper eller mängder av excelblad som ska in i lönesystemet. Med QBIS får du ett system med sömlösa integrationer till ditt lönesystem som gör att du kan lägga mindre tid på administration. Dessutom kan du använda underlaget för att följa upp hur timmarna i företaget är fördelade.

Hur följer jag upp tidsredovisningen?

Med QBIS kan du generera smarta rapporter med ett par knapptryck. Använd informationen i rapporterna som underlag för att beräkna nästa års budget och planera verksamheten frammåt. Med QBIS blir det enklare än någonsin att fatta datadrivna beslut om tidsåtgång och kostnader.

Går det att rapportera aktivitetstid i QBIS?

Ja, med vår project management-modul QBIS Project kan du redovisa hur mycket tid du lagt på olika aktiviteter i projekt. Detta kan du sedan använda som underlag för framtida projektplanering. Modulen är dock inte bara för dig som arbetar med projektledning. Du kan också använda QBIS Project för att följa upp hur er tid spenderas internt, och se till att ni spenderar er tid på rätt saker.

Vill du prata med oss?

Har du frågor om våra tjänster eller vårt tidsredovisningssystem?
Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Spend your time right