Skip to main content

I takt med att samhället i stort förändras och utvecklas gör även arbetsplatsen det. Den moderna arbetsplatsen drar nytta av den digitala utvecklingen för att effektivisera och optimera olika moment. Läs vidare för att ta del av några trender vi kan se inför det nya året.

Projektledningstrender 2023

Den moderna arbetsplatsen innefattar de flesta delarna av arbetet och en växande trend är att kunna mäta och analysera olika faktorer för att optimera arbetet. 2023 blir det allt viktigare inom bland annat project management att se till att ta hjälp av digitala verktyg för att kunna få full kontroll över alla projekt. 

Genom att använda system särskilt anpassade för projekt blir det enkelt att planera och att få en överblick över exempelvis tid, budget och milstolpar under hela projektets gång. Detta innebär att man redan samtidigt som projektet pågår kan se om någonting behöver justeras för att målen ska kunna uppfyllas. Efter projektet blir det även enkelt att sammanställa rapporter för att kunna analysera vad som gjordes bra och vad som behöver optimeras vidare till nästa gång.

En hybrid arbetsplats

En fortsättande trend är arbetsplatser med färre geografiska begränsningar. Vi ser en allt större förekomst av anställningar på distans eller hybrider av både distans och på plats. Att vara mindre bunden till en specifik arbetsplats innebär flera fördelar såsom ett större urval vid rekrytering och minskade transportsträckor.

I och med anställningar på distans eller hybrid är det viktigt att se till att ha ett fungerande system för tidrapportering. Med ett digitalt system kan de anställda rapportera sin tid från var de än befinner sig och chefer kan attestera lika enkelt.

Jobbresor efter pandemin

Trots att många arbetar mindre bundet till geografiska platser kan vi även se tecken på ett uppsving av fysiska evenemang som ett eftermäle av COVID-19 pandemin. Efter restriktionerna är det många som har insett vikten av att kunna träffas på fysiska evenemang för både de anställda och för företagen de arbetar på.

I och med fysiska evenemang tillkommer ofta resor och därmed även traktamente, ta därför tillfället i akt att digitalisera era rutiner för utläggshantering under 2023.

Vill du veta mer om hur ni kan digitalisera? Testa gratis eller boka en demo med någon av våra specialister idag!