Skip to main content

Milersättning med automatisk uträkning

  • Körsträcka räknas ut automatiskt
  • Beräknar både skattefria och skattepliktiga delar av resan
  • Förinställda fordonstyper gör det enkelt att registrera resa
  • Grafisk karta visar resans kortaste körsträcka
  • Möjlighet att ange resa för fakturering i projekt
  • Jämför och hitta skillnader mellan den kortaste körsträckan med den rapporterade resan
Testa QBIS
Få information om kilometerersättning med automatisk beräkning | QBIS

Start- och slutdestination, systemet sköter resten

Allt som krävs av rapportören för att registrera en resa är fordonstyp samt start- och slutdestination. QBIS sköter resten. Den automatiska uträkningen av kortaste körsträckan med den visuella kartan av resan minskar fel i utläggsrapporteringen. Förinställda fordonstyper ger värdet för den milersättning som ert företag ska betala ut. Ska resan faktureras? Kryssa i checkrutan och välj projekt för vilket resan gjorts så landar underlaget automatiskt i faktureringsunderlaget för attestant att granska.

Beräkna resans längd och få korrekta data med QBIS Milersättning tool

Beräknar kortaste resan automatiskt

Resans längd beräknas automatiskt i systemet när start- och slutdestination anges. Osäker på adressen? Klicka i GPS-alternativet för att ange “nuvarande plats” som resans början eller slut. Den automatiska uträkningen av resans längd minimerar fel i rapporteringen för rapportören och ger samtidigt attestanten möjlighet att jämföra resans faktiska längd med det rapporterade utlägget. När systemet sköter det mesta minskar risken för manuella fel.

Smart historik ーförenklar uträkningen av milersättning för egen bil eller firmabil

En resa som registreras upprepade gånger av en rapportör kommer att föreslås när denne registrerar ett nytt utlägg för milersättning med egen bil eller firmabil. Då går det ännu snabbare att registrera återkommande resor och gör det enklare för både rapportör och attestant att få koll på såväl kostnader som milersättning.

registrera återkommande resor digitalt och hålla reda på alla kostnader | QBIS
Få korrekt rapportering med funktionen för inställning av fordonstyp med QBIS miltal kompensationsverktyg

Ställ in fordonstyper för korrekt rapportering

Lägg in vilka fordonstyper som finns tillgängliga för rapportörer att registrera milersättning på, med rätt faktor, löneart, ersättningsgrad och faktureringspris. Då finns alla skattepliktiga och icke-skattepliktiga avdrag redan i systemet så att rapportörer endast behöver välja rätt fordon, start- och slutdestination för att rapportera utlägget rätt. Med QBIS blir det enkelt att göra rätt oavsett om det gäller milersättning för egen bil eller firmabil.

Utforska utläggsrapportering med QBIS

Är det svårt att byta till QBIS?

Vi hjälper er genom hela processen att byta ert nuvarande system och implementera QBIS. Läs mer om hur det går till: Digitalisera med QBIS

Har ni ett API?

Ja, med QBIS API kan ni koppla ihop QBIS med andra system för bland annat; lön, CRM, ekonomi, intranät, fakturering m.m.

Kan jag testa QBIS innan köp?

Ja! Starta en gratis testperiod för att se hur QBIS kan hjälpa er att bli mer effektiva i er utläggsrapportering och hur QBIS Expense förenklar hanteringen av milersättning för ert företag. Testa QBIS

Upptäck skillnaden med effektiv utläggsrapportering

Vi visar gärna upp en anpassad demo som visar möjligheterna med QBIS Expense ー enkel utläggsrapportering som kan effektivisera er hantering av utlägg.

Kontakta oss så bokar vi en tid som passar.

Kontakta oss

Testa QBIS gratis i 14 dagar och upptäck hur vi kan göra er tidrapportering, projektplanering, projektledning och rapportering av utlägg lättare än någonsin!

Milersättning i QBIS Expense utläggshantering

Vanliga frågor om milersättning

Att räkna ut milersättning manuellt kan lätt blir rörigt, det du måste hålla koll på är hur många mil du kör till och från jobbet, samt under andra körningar som gjorts i tjänsten. Detta räknar du sen ut genom att gångra antal mil med den ersättningsnivå som gäller för dig.

Använder ni QBIS räknas milersättning ut automatiskt, du behöver bara ange start och slutdestination och sen är det klart! Summan på ersättningen är automatiskt kopplat till de senaste reglerna från Skatteverket, vilket gör att du alltid kan vara trygg att registreringen gått rätt till.

Använder du din privata bil för tjänsteresor så kan arbetsgivaren betala en skattefri milersättning med 18.50 kronor per mil. Får du en lägre ersättning än 18.50 kronor kan du ange ersättningen i din deklaration.

Milersättning är upp till ett visst gränsvärde skattefri som arbetsgivaren kan betala ut till en medarbetare som använder egen bil eller själv har betalat för drivmedlet för förmånsbil vid tjänstekörning.

Ja till en viss grad, du kan bokföra det manuellt på konto 5841 (milersättning avdragsgill) och 5842 (milersättning, ej avdragsgill). Avdraget är 18.50 kr/mil och bokningen kan ske som en ersättning direkt eller som en skuld till ägare av enskild firma.