Skip to main content

Traktamente för resor inrikes och utrikes

  • Uppdateringar direkt från Skatteverket
  • Registrera traktamente både inrikes och utrikes
  • Stödjer halvdag-, heldag- och nattraktamenten
  • Registrera flera destinationer på ett traktamente
  • Fakturera traktamente med ett knapptryck
  • Beräknar kostförmån, måltidsavdrag och ersättning automatiskt
Testa QBIS
Beräkna exakt försörjningsbidrag för inrikes och internationell resa digitalt

Automatiska uppdateringar och avdragsberäkningar

Lägg in automatisk import av skattefria belopp för alla typer av traktamente, inrikes och utlandstraktamente, skattefria och/eller skattepliktiga, helt eller halvt (dagtraktamente), och nattraktamente. Lägg till särskilda ersättningsregler om ni också följer egna anvisningar. Ett par snabba inställningar så är systemet redo att användas för rapportering, attestering och verifiering.QBIS räknar automatiskt ut ersättning, måltidsavdrag och förmånsbeskattning direkt vid registreringen av ett nytt traktamente vilket minskar felrapporteringen. För säkerhetsskull tillhandahålls attesteringsledet från chef som granskar resan till administratör som slutligen verifierar att traktamentet är korrekt rapporterat.

fördelarna med digital körrekord | QBIS

Resor inrikes, utrikes och med flera destinationer

Registrera traktamente för inrikesresor eller utrikesresor enkelt med ett par knapptryck. Anpassa vilka destinationer som finns tillgängliga för traktamenten och importera uppdateringar från Skatteverket så beräknar QBIS ersättning, kostförmån och måltidsavdrag.

Rapportera flera destinationer på samma traktamente för resor som har flera stopp på vägen. Oavsett om det är stopp inrikes eller utrikes räknas avdrag och ersättning utefter de regler som gäller på respektive plats.

Beräknar måltidsavdrag och förmånsbeskattning

I drop-down-listan finns alternativen för måltidsavdrag enkelt till hands. Här finns korrekt beskattning och ersättning redan förinställt för rapportören när ett traktamente registreras. Ställ in de måltidsavdrag som gäller för er verksamhet så appliceras dessa på rapportörens traktamente redan vid registreringen.

Beräkna måltidsavdrag och förmånsbeskattning med hjälp av QBIS kostnadshanteringsverktyg
Utgiftshantering-Håll koll på alla typer av utsläppsrätter | QBIS

Stödjer flera typer av traktamenten

Förkunskap om vilka traktementestyper som gäller vilka tider behövs inte. Bara lägg in resans destination, datum och tider för start och slut. QBIS kommer automatiskt att beräkna traktamentets typ om halv-, hel-, eller nattraktamenten ska appliceras.

Automatiska uppdateringar från Skatteverket

Synkronisera med Skatteverket för att alltid ha de aktuella reglerna för traktamenten. Då uppdateras bestämmelserna kring skattefria belopp, förmånsbeskattning och förändringar automatiskt varje gång nya regler kommer ut.

Utforska utläggsrapportering med QBIS

Vanliga frågor om traktamente

Traktamentet för en hel dag i Sverige (2021) är 240 kronor och halvdag 120 kronor. Ersättningen som medarbetaren får varierar beroende olika faktorer. Det kan exempelvis vara måltidsavdrag och det görs om arbetsgivaren har betalat någon eller alla måltiderna under resan. Det finns också nattraktamente på 120kr (mellan 00–06) som betalas ut om arbetsgivaren inte bekostar boendet för den anställde.

Traktamentet är skattefritt om följande krav uppfylls:
· Medarbetaren gör en tjänsteresa med övernattning som ligger mer än 50 km utanför den vanliga verksamhetsorten (räknat från både bostad och arbete).
· Det utbetalda beloppet får inte överstiga det schablonbelopp för traktamente som gäller vid inrikes och utrikesresor.
· Medarbetaren kan styrka sin resa med underlag som exempelvis en reseräkning där det framgår vem som har rest och vart den anställde har rest samt när resan påbörjades och avslutades.

Uppfylls ovanstående krav så är traktamentet skattefritt.

Arbetsgivare behöver inte betala ut traktamente enligt modellen från Skatteverket, men medarbetare har rätt till ersättning för de ökade kostnader dom har haft under sin tjänsteresa. Om anställda inte får traktamente, så har dom rätt att dra av på Skatteverkets schablonbelopp i deklarationen.

Upptäck skillnaden med effektiv utläggrapportering

Vill du veta mer om hur QBIS system för tidrapporteringprojektledning, projektplanering och utläggshantering kan fungera i din verksamhet?  Vi visar gärna upp en anpassad demo på hur QBIS kan göra ditt liv lite lättare!

Kontakta oss så bokar vi en tid som passar.

Kontakta oss