Skip to main content

Vad är en integration?”. Frågan kan verka simpel, men svaret är aningen mer komplext. Ordet “integration” används på lite olika sätt men syftar i grund och botten till en process som leder till att skilda enheter förenas. Det används inom matematiken såväl som politik och samhällsvetenskap. Men begreppet har även kommit att bli en nyckelterm inom IT-branschen. 

IT-integration, eller systemintegration, är föreningen av data, applikationer, API:er och enheter i en IT-organisation med syfte att bli mer effektiva och produktiva. Begreppet integration är nyckeln när man diskuterar digitalisering och affärstransformation – grundläggande förändringar i hur företag gör affärer för att anpassa sig när marknaden förändras – eftersom det får allt inom IT att fungera tillsammans. Integration kopplar inte bara ihop, utan den tillför också värde genom de nya funktionerna som tillhandahålls genom att koppla ihop olika systemfunktioner. 

I denna snabbguide går vi igenom hur en integration fungerar, hur en integration fungerar med våra olika lösningar och vad fördelarna är med att integrera ditt fakturerings- eller lönesystem med QBIS.

Integrationer med QBIS

Digitalisering kräver integrationer. En integration mellan QBIS och ditt lön- eller faktureringssystem är ett viktigt steg för att kunna nyttja den fulla potentialen av din verksamhets digitalisering. Våra lösningar gör det smidigare att hantera lön och fakturering med sömlösa integrationer till våra kraftfulla system för:

QBIS kan integreras med de flesta stora systemen för överföring av lön- och faktureringsunderlag. Se våra integrationer med olika lön- och faktureringssystem.

Hur fungerar en integration?

Men hur fungerar en integration, och vad är förutsättningarna för att kunna genomföra en systemintegration? 

Det krävs i princip bara två saker för att kunna skapa en integration:

  1. Du behöver möjliggöra och etablera kommunikation mellan systemen för att tillåta dem att kunna skicka information mellan varandra.
  2. Du behöver skapa förståelse mellan systemen. Alltså att informationen som skickas måste vara kodad på ett sådant sätt att det mottagande systemet kan bearbeta och använda den. De behöver med andra ord “prata samma språk”.

Det är självklart mycket mer komplext på detaljnivå, men dessa två krav sammanfattar hur en integration fungerar och vad som krävs för att kunna genomföra en.

Hur fungerar en integration med QBIS?

Integrationsprocessen med QBIS varierar beroende på vad för lön- och faktureringssystem du har. Kontakta oss och berätta vilket system du använder så förklarar vi mer om hur integrationen med QBIS fungerar och går till, samt vilka möjligheter och funktioner vårt system bidrar med.

Vi är med dig hela vägen och gör det lätt att komma igång vare sig du behöver bättre projektplanering eller tidsredovising. Med rätt stöd behöver det inte bli ett stort projekt att implementera eller byta system. Så här ser vår process ut för att hjälpa dig komma igång:

  1. Steg 1: Välkomstpaket – Hos oss får du ett välkomstpaket med en implementations- och/eller integrationsstrategi, en projektledare som lägger grunden för en smidig uppstart såväl som användbart hjälpmaterial som guidar er i användningen av QBIS.
  2. Steg 2: Uppsättning – Databasen sätts upp och anpassas efter era behov. Era medarbetare läggs upp och kopplas till aktuella scheman. Integrationen till ert lön- eller faktureringssystem kommer på plats och ni utbildas i QBIS funktionalitet från alla användarperspektiv.
  3. Steg 3: Börja rapportera!

Vad är fördelarna med att integrera ditt fakturerings- eller lönesystem med QBIS?

Företag är ständigt på jakt efter smartare lösningar, putsar och justerar sina processer, försöker få ut det mesta av sin tid – det är säkert ni med. I denna strävan ingår att öka digitaliseringen, och använda det som en möjliggörare. Men ingen är bäst på allt, inte ens de största aktörerna på marknaden. 

Därför använder många företag sig ofta av integrationer med partners, såväl som konkurrenter, för att fylla igen luckor i deras erbjudanden, eller stärka dem i områden där de är svaga. Så vad är fördelarna med att integrera ditt fakturerings- eller lönesystem med QBIS?:

  • För lönesystem: Skicka över löneinformation för medarbetare mellan ditt lönesystem och QBIS i en sömlös och automatiserad process. Oavsett om det rör sig om arbetstimmar, avvikelser eller schema som skickas via WebApi eller filöverföring, så säkerställer vårt system en snabb och enkel process som garanterar korrekta löner.
  • För faktureringssystem: Skicka faktureringsinformation sömlöst mellan ditt faktureringssystem och QBIS. Information som debiterbara timmar för kund eller projekt, fasta priser, material och utlägg som skickas via WebApi förs över för snabb, automatiserad och korrekt fakturering. Du kan också skicka leverantörsfakturor från ditt system till rätt projekt i QBIS.