Skip to main content

Det finns många olika projektmetoder att välja mellan, så hur vet du vilken som är rätt för dig och ditt team? Innan vi går in på detaljerna för vilken projektmodell som är bäst, vad är en projektmetod?

Vad är en projektmetod?

En projektmetod är en uppsättning principer och praxis som vägleder en projektledare i att organisera sina projekt för att säkerställa att de flyter på smidigt och uppfyller sitt syfte. Det är i grund och botten ett ramverk som hjälper dig att hantera ditt projekt på bästa möjliga sätt.

Projektledning är viktigt, men för att den ska bli så effektiv som möjligt måste du se till att du använder rätt projektmetod för dig och ditt team, ditt projekt, din organisation och dina mål.

Vad är syftet med en projektmetod?

Syftet med en projektmetod är att möjliggöra och garantera kontroll av projektet genom effektivt beslutsfattande och problemlösning. Samtidigt säkerställer man att specifika processer, tillvägagångssätt, tekniker, metoder och teknologier används och fungerar optimalt genom hela projektet.

Varför finns det så många olika typer av projektmetoder?

Inga projekt är likadana. När du räknar in det oändliga antalet varierande mål, KPI:er och produktionsmetoder för inte bara olika typer av team utan också olika typer av branscher så är det inte undra på att det inte finns någon enhetlig metod för att hantera projekt.

Det som fungerar bäst för ett team kan vara en absolut mardröm för ett annat.

Till exempel började många mjukvaruutvecklare upptäcka att traditionella projektmetoder hindrade – snarare än hjälpte – deras arbetsflöden och påverkade deras prestanda och resultat negativt. Som ett resultat började de utveckla en ny typ av projektmetodik, som utformades för att ta itu med deras speciella problem. Snart började även andra team och industrier anpassa dessa nya projektmetoder för att matcha deras unika behov, problem och mål. 

Resultatet av detta är ett enormt utbud av olika projektmetoder att välja mellan. Så hur vet du vilken projektmodell som är bäst och rätt för dig och ditt team?

Vilken projektmodell är bäst?

Agil projektledning, Scrum, Vattenfall, Lean, Kanban. Vilken projektmodell är bäst för just dig? Som vi tidigare nämnt finns det ingen enhetlig metod som fungerar i alla scenarion för alla typer av projekt utan det beror på era förutsättningar, målsättningar och behov. Det är viktigt att du hittar en projektmetod som fungerar för ditt team och projekt. Olika projektmodeller har unika fördelar och nackdelar. Nedan har vi listat ett par faktorer du bör överväga för att kunna hitta rätt projektmetod utifrån teamets behov.

Hur väljer man rätt projektmetod?

Det finns många faktorer som påverkar vilken projektmetod som är rätt för ditt projekt, team och organisation. Här är en snabb sammanfattning av några av de viktigaste faktorerna som du bör överväga i valet av projektmetod:

  • Kostnad och budget: på en skala från $ till $$$, vilken typ av budget arbetar du med? Finns det utrymme att ändra den vid behov, eller är det viktigt att projektet håller sig inom dessa förutbestämda gränser?
  • Teamstorlek: hur många personer är inblandade? Hur många intressenter? Är ditt team relativt kompakt och självorganiserande, eller mer spretigt, med behov av mer rigorös delegering?
  • Förmåga att ta risker: är det ett större projekt med stor inverkan som måste hanteras noggrant för att leverera kritiska resultat? Eller är det ett mindre projekt med lite mer utrymme att testa sig fram och se vad som fungerar?
  • Flexibilitet: finns det utrymme för projektets omfattning att förändras under processen?
  • Tidslinje: hur mycket tid avsätts för att leverera på briefen? Behöver du snabbt färdigställa projektet, eller är det viktigare att du levererar ett bra resultat – oavsett hur lång tid det tar?
  • Samarbete med klienten / intressenten: hur involverad behöver – eller vill – klienten/intressenter vara i processen? Hur involverade behöver du – eller vill – att de ska vara?

Kvalitetssäkra dina projekt med hjälp av QBIS

Vill du veta mer om vad syftet är med en projektmetod eller önskar få lite tips om vilken projektmetod som passar ditt projekt? Kontakta QBIS så kan vi guida dig på vägen. Vi erbjuder ett verktyg för digital IT projektstyrning, ett kraftfullt projektverktyg som stödjer projektplanering, riskhantering, realtidsuppföljning och analys. Boka demo idag och kvalitetssäkra dina projekt.