Skip to main content

Att “spara något i molnet” är ett ganska diffust uttryck för många. Så vad är ett molnbaserat system egentligen? 

Enkelt förklarat så är ett molnbaserat system en paraplyterm för allt som involverar leverans av tjänster via internet. Att arbeta i molnet betyder kort och gott att du arbetar mot servrar över internet istället för lokalt på din dator. Allt som sparar lagras på externa servrar istället för lokalt på din dator.

Idag används molnbaserade system överallt, och kommer väl till användning vid tidrapportering, projekthantering och utläggsrapportering. Så vad är fördelarna med ett molnbaserat system? Och hur förenklar ett molnbaserat system rapportering av tid, projekt och kostnader?

Vad är fördelarna med ett molnbaserat system?

 • Kostnadsbesparingar: Med ett molnbaserat system krävs ingen speciell hårdvara eller dyra installationer av ett program. Tekniskt sett behöver du inte ens en egen server. Du slipper lagra programvara och annan information lokalt på din dator och kan istället fokusera på det viktigaste ー din verksamhet.
 • Skalbart: Att arbeta i molnet innebär att ni bara köper den kapacitet ni behöver för tillfället. Skalbarheten av ett molnbaserat system innebär att ni frigör både resurser och tid.
 • Geografisk frihet: Oavsett var i världen man är, kan man komma åt det molnbaserade systemet och dess tjänster, i alla fall så länge man har en enhet med tillgång till internet. Ni kan dela information med medarbetare så att ni kan arbeta tillsammans, oavsett var ni befinner er.
 • Säkerhet: Det har alltid funnits en viss skepticism kring molnbaserade system. Att de skulle vara mer känsliga för intrång då “informationen cirkulerar i molnet och är tillgänglig för alla”. Faktum är att det snarare är raka motsatsen. IT-leverantören som erbjuder det molnbaserade systemet har garanterat en bättre säkerhet för att skydda din data än vad du själv har.

Hur förenklar ett molnbaserat system rapportering av tid, projekt och kostnader?

Era medarbetare är er viktigaste resurs. Ett molnbaserat system för rapportering av tid, projekt och kostnader är ett verktyg som tillåter dem att bli mer effektiva. Det sparar på deras värdefulla tid som istället kan nyttjas för att utveckla verksamheten. 

Med QBIS molnbaserade lösningar får ni insikt i hur effektivt ni arbetar. Vi hjälper er att skapa ett pålitligt underlag att utgå ifrån för att ta välgrundade beslut om hur ni kan optimera era processer och se till att ni använder era resurser på bästa sätt. 

Vårt molnbaserade system förenklar er tidrapportering, project management och hantering av utlägg på följande sätt:

Tid

 • Möjliggör automatisering som sparar tid i tidskrävande processer
 • Gör smart attestering av digitala tidkort möjligt
 • Ger insikt och koll på avvikelser som påverkar era resultat
 • Eliminerar risken för kostsamma fel i lönerna genom minskad manuell handpåläggning
 • Skapar en effektivare löneprocess.

Projekt

 • Eliminerar risken för att missa debiterbara timmar i faktureringen
 • Ger uppföljning för samtliga projekt i realtid
 • Ger er mer insikt och kontroll över kostnader, intäkter och resultat
 • Skapar bättre insikt i upparbetade intäkter och projektresultat
 • Möjliggör en automatiserad process för att framställa underlag för fakturering.

Utlägg

 • Möjliggör snabb och enkel utläggshantering
 • Skickar automatiserade påminnelser vid för sent inlämnade tilläggsblad
 • Ger stöd för flera typer av utlägg inklusive kvitton, representation, traktamenten och milersättning
 • Beräknar automatiskt moms, ersättning, avdrag och förmåner
 • Skapar underlag för lön och fakturering.
 • Ökad produktivitet.