Skip to main content

Projekt involverar att jonglera människor, uppgifter och mål på en och samma gång. Det är många rörliga delar; lyckas man inte få dem att harmonisera kan ett projekt bli en riktig härva.

När du inte använder ett projekthanteringsverktyg är risken stor att du slösar med både tid och resurser. Missförstå oss inte, att driva ett projekt är komplext. Det är svårt att hålla koll på vem som arbetar med vad; att organisera samarbetet mellan olika arbetslag kräver också en god fingertoppskänsla. Samtidigt finns det en rad tekniska utmaningar som måste hanteras, till exempel att kommunikationen sköts genom flera system.

Resultatet? Ett tidskrävande, ineffektivt och ibland väldigt förvirrande projekt som leder till missade deadlines och missnöjda kunder. Men vad exakt är ett projekthanteringsverktyg, och är det verkligen den mirakelkur det ofta framställs som?

Vad är ett projekthanteringsverktyg?

Ett projekthanteringsverktyg är ett program som används för att planera, organisera och fördela resurser vid projekt. Det hjälper arbetslag att samarbeta mer effektivt och ger en tydlig överblick över projektets alla delar och status samtidigt som det tydligt redogör för vilka arbetsuppgifter som måste genomföras och vem som ansvarar för vad. Med ett projekthanteringsverktyg kan du bättre kontrollera kostnader och tid. Det möjliggör även bättre samarbete mellan alla delaktiga i projektet. 

Projekthanteringsverktyg inkluderar en stor variation av olika verktyg som används av olika personer och företag i olika syften. Definitionen av projekthanteringsverktyg kan dock skilja sig åt rätt markant beroende på vem du frågar:

 • Den enklaste varianten av “projektverktyg” är vanliga post-it lappar. De hjälper dig hålla koll på de olika arbetsuppgifterna som behöver utföras – men inte mer än det.
 • Rör vi oss mot det lite mer avancerade hittar vi kalkylblad som låter dig skapa digitala to-do listor och provisoriska kanban-tavlor. Ett molnbaserat kalkylblad möjliggör en gemensam plats för samarbete.
 • Slutligen hittar vi projektverktyg som QBIS. Enkelt förklarat som: “verktyg som hjälper till med hanteringen av projekt ur ett mer övergripande och strategiskt perspektiv”.

Varför behöver du ett projektverktyg?

Kort och gott behöver du ett projekthanteringsverktyg för att säkerställa framgångsrika projekt. Här är några av fördelarna:

 • Bättre planering och schemaläggning
 • Enklare och bättre samarbete mellan arbetslag och projektmedlemmar
 • Full översikt över alla pågående och framtida projekt
 • Projektuppdateringar i realtid
 • Effektivare delegering av uppgifter
 • Enklare åtkomst och delning av filer och information
 • Effektiv riskeliminering
 • Förenklad budgethantering
 • Effektiv projektuppföljning
 • Ökad produktivitet

Säkerställ snabb och effektiv projektuppföljning med QBIS

Med QBIS säkerställer du framgångsrika projekt och bättre projektuppföljning. Ett framgångsrikt projekt är för oss ett projekt som håller sig inom ramen för tidsåtgång och budget. Ta kontroll över din projekthantering, testa QBIS kostnadsfritt i 14 dagar!