Skip to main content

Vad är milersättning?

Milersättning eller bilersättning är ett sätt att kompensera den som kör i tjänsten för kostnaden av använt drivmedel och viss förslitning. Där har du svaret på frågan vad är milersättning! Men kanske vill du veta mer? På denna sida ska vi lära dig mer om regler för milersättning, vad som gäller milersättning företag, hur det kan räknas ut och vad som gäller när man använder sin egen bil i tjänst.

Behöver du ett utläggshanteringssystem?
vad är milersättning

Regler för milersättning

Vad finns det för regler för milersättning? Milersättning ska finnas som en kompensation för den som kör i tjänst, kompensationen ska gälla för förbrukat drivmedel och viss förslitning. För resor till arbetet kan reseavdrag göras. För att kunna få kompensation för resor till jobbet måste du visa att du sparar minst två timmar på att ta bilen, samt att resan överstiger fem kilometer. Du får din ersättning genom att göra avdrag i din deklaration till Skatteverket.

Har du däremot rest i tjänsten och redan kompenserats för resekostnader får du inte göra ytterligare avdrag.

Milersättning egen bil

Är det någon skillnad på milersättning för egen bil och förmånsbil? Om resor ingår i din tjänst är det vanligast att du erbjuds en tjänstebil av din arbetsgivare, men det går att komma överens om att en privat bil ska användas. Du har rätt till milersättning oavsett om du kör en egen bil eller förmånsbil. Däremot blir beloppet per mil olika. Se nästa sektion för att ta reda på mer om hur det beräknas.

Hur kan man räkna milersättning

Hur ska man tänka när man ska räkna milersättning? Som tidigare nämnt beror hur stor din kompensation blir på om du kör egen bil eller tjänstebil samt vilket drivmedel du använder till din tjänstebil. Såhär ser kompensationen ut för de olika alternativen:

 • Egen bil: 25,00 kr/mil
 • Förmånsbil bensin eller diesel: 12,00 kr/mil
 • Förmånsbil el: 9,50 kr/mil
 • Förmånsbil elhybrid med bensin eller diesel: 12,00 kr/mil.

Arbetsgivaren kan kompensera för dessa belopp skattefritt. Det är inte ovanligt att du får en högre kompensation än detta schablonbelopp, om så är fallet måste den överskridande delen skattas.

Milersättning företag

Har du någon gång Googlat på milersättning företag? Då har du kommit rätt! 

För dig som har företag med anställda som kör i tjänst kan du exempelvis använda dig av ett system för utläggshantering som stödjer ersättning för mil, vanligast genom en körjournal. På så sätt kan du hålla koll på hur mycket dina anställda kör. Skatteverket kan begära att se körjournaler och då är det viktigt att de innehåller:

 • Tid och datum
 • Vart du har kört (vilken organisation som har besökts)
 • Resans syfte
 • Bilens mätarställning
 • Antal mil.

Fakturera till kund

Du som har sökt efter “milersättning företag” kanske även vill veta vad som gäller när man fakturerar kunder. Även när du fakturerar kunder blir den skattefria ersättningen 25,00 kr/mil, 12,00 kr/mil eller 9,50 kr/mil. Eftersom den verkliga kostnader ofta är högre kan man fakturera ett högre belopp, men mellanskillnaden behöver skattas.

Redovisa milersättning

 • Hur det fungerar med bokföring för milersättning inom det skattefria schablonbeloppet

Du kör i tjänsten med egen bil och ska fakturera din kund 25,00 kr/mil. Du kör 20 mil, 25×20=500.

Bokför 500 kr som debet på konto 7331 (skattefria bilersättningar) och kredit på konto 1930 (företagskonto).

 • Hur det fungerar med bokföring för milersättning för ett belopp som är högre än den skattefria schablonbeloppet

Du kör i tjänsten och fakturerar din kund 35 kr/mil. Du kör 20 mil, 35×20=700. Likt tidigare måste du även räkna ut din skattefria del, 25×20=500. Intäkten för företaget blir alltså 700-500=200 kr. 

Bokför hela beloppet på 700 kr som kredit på konto 3041 (försäljning av tjänster moms 25%) och debet på konto 1930 (företagskonto)

Bokför 500 kr likt tidigare som debet på konto 7331 (skattefria bilersättningar) och kredit på konto 1930 (företagskonto).

Milersättning uträkning

Fyll i antal mil nedan för att räkna ut det skattefria schablonbeloppet.

Milersättning uträkning schablonbelopp

Milersättning uträkning schablonbelopp

kr

Fyll i priset och antalet mil för att ta reda på det skattepliktiga beloppet. Tänk på att priset måste vara högre än 25kr/mil för att bli skattepliktigt.

Milersättning uträkning skattepliktigt belopp

Milersättning uträkning skattepliktigt belopp

kr

Bokföra milersättning enskild firma

För att bokföra milersättning i enskild firma gör du som i exemplet under rubriken “Redovisa milersättning”. Du har samma skattefria schablonbelopp och det överskridande beloppet blir skattepliktigt.

Behöver du ett system för utläggshantering?

Ellinor Collin, Partner Channel Manager

Ellinor är expert på att hjälpa företag att spendera sin tid rätt. Med en gedigen bakgrund inom försäljning, har hon god erfarenhet av att hjälpa företag att optimera sin affärsutveckling.

Läs mer

Vanliga frågor om milersättning

Vad är rimligt att ta ut i milersättning?

Vad som är en rimlig kompensation att exempelvis fakturera en kund är inte en fast regel, utan du får ta ut ett schablonbelopp skattefritt. Eftersom verkliga kostnader ofta är högre än schablonbeloppet kan du fakturera ett högre belopp och betala skatt på mellanskillnaden. Viktigt att tänka på är att beloppet ni sätter ska vara rimligt. Förhandla med kunden om vad som kan tänkas vara en bra ersättning när ni räknar in flera faktorer.

Hur mycket milersättning per mil?

Ersättningen du får är per mil och beror på om du kör din egen bil eller tjänstebil och vilket drivmedel som används. Se nedan:  

 • Egen bil: 25,00 kr/mil
 • Tjänstebil bensin eller diesel: 12,00 kr/mil
 • Tjänstebil el: 9,50 kr/mil
 • Tjänstebil elhybrid med bensin eller diesel: 12,00 kr/mil.

Kan man höja milersättningen?

Schablonbeloppen 25,00 kr/mil, 12,00 kr/mil och 9,50 kr/mil är skattefria. Vill man ha en högre ersättning än så går det också bra men då måste mellanskillnaden mellan schablonbeloppet och det faktiska beloppet beskattas. Kör ni en egen bil och fakturerar 35,00 kr/mil, är exempelvis 25,00 kr/mil skattefria och 10,00 kr/mil måste beskattas.