Skip to main content

Planering är A och O. Det gäller inte minst när det handlar om projekt. Här berättar vi mer om vad en projektplan är och hur verktyget QBIS Project kan underlätta planeringen, genomförandet och slutanalysen av ditt projekt.
En noggrann planering av projektet betyder ofta att halva arbetet redan är gjort. Därför är det viktigt att lägga ordentligt med tid på en projektplan.
Men vad är en projektplan?

Vad är en projektplan?

Projektplanen svarar på frågorna vem, vad, var, hur, när och varför. Det finns flera variationer och exempel på vad en projektplan bör innehålla, men grunden är att dokumenten beskriver bakgrunden till projektet, definierar målet, syftet och eventuella begränsningar. En projektplan specificerar bland annat deadlines, beskrivning om hur arbetet ska utföras, riskanalyser och beskriver processen för hur projektet ska redovisas.

Projektplaneringen bryter ner projektet i arbetsuppgifter, faser, milstolpar och aktiviteter. Att känna till vilka delar/arbetsuppgifter som är beroende av andra för att kunna slutföras gör planeringen mer realistisk och ökar chansen att lyckas med projektet.

Hur kan QBIS hjälpa dig i projektplaneringen?

Den främsta anledningen till varför projekt misslyckas beror på att någon har underskattat antingen tidsåtgången eller kostnaderna, eller båda två. Detta kan undvikas genom att använda ett projekthanteringsverktyg som ger er en bättre överblick över hela projektet, från start till slut.

QBIS är ett av Sveriges ledande projekthanterings-, utlägg och tidsrapporteringssystem. Med hjälp av vårt projektverktyg, QBIS Project, hjälper vi små till medelstora företag att lyckas med sina projekt.

QBIS Project är ett molnbaserat verktyg som innebär att du och alla andra har tillgång till all information om projektet ni behöver, när som helst, var som helst. Med ett digitalt projektplaneringsverktyg har alla i projektet tillgång till planeringen vilket gör det enkelt att se vem som ska göra vad. När all information är samlad på ett och samma ställe blir det lätt att följa upp aktiviteter och justera planeringen för projektet.

Fem fördelar med QBIS Project

  • Möjligt att planera projektet utifrån olika prismodeller som exempelvis pris per projekttimme, pris per projektmedlem eller fast pris. Det går även att kombinera fast pris med löpande timpris i samma projekt.
  • Möjligt att göra budgetering på projektaktiviteter och medlemmar.
  • Enkelt att följa upp kostnader, jämföra med intäkter och se vad som redan fakturerats.
  • Möjligt att skapa mallar för återkommande projekt som ger en snabbare uppstartsprocess.
  • Stödjer planering med GANTT-schema som gör det lätt att få en tydlig överblick av vad som ska göras, när det ska genomföras och vem som ska genomföra aktiviteten.
få projektledning och tidsrapporteringsverktyg i ett med QBIS

QBIS hjälper företaget genom projektets alla faser

Många av de verktyg som finns idag fokuserar främst på planeringsfasen. Även om en bra planering lägger grunden för projektet, behöver projektledaren också kunna behålla kontrollen under arbetets gång. Verktyget QBIS Project kan hjälpa ditt företag genom projektets alla faser ー från planering till resultat. Med projektverktyget får företaget bättre koll på antal debiterbara timmar, kan se projektets framsteg i realtid och ges detaljerade rapporter som förenklar utvärderingen.

  • Vad en projektplan är.
  • Exempel på vad en projektplan bör innehålla.
  • Hur QBIS kan hjälpa dig i projektplaneringen
Läs mer om QBIS Project

Recent Posts / View All Posts

Realtidsuppföljning för projektledaren - med QBIS

Därför ska du följa upp projekt i realtid

| Guider, Projekthantering, Qnowledge, Tips | No Comments
När ett projekt är avslutat vet de flesta projektledare om att det är dags för uppföljning. Det är alltid värdefullt att dra lärdom av vad som gick bra och vad som kan förbättras. Men uppföljning…
Öka er debiterbara tid | QBIS

Konsultföretag, hur mycket av er tid är debiterbar?

| Guider, Projekthantering, Qnowledge, Tips | No Comments
Med stigande räntor, elpriser och inflation blir marginalerna för allt fler företag mindre och mindre. För dig som är chef på ett konsultföretag kan du stävja de negativa effekterna av detta detta genom att maximera…
expense management, expense, utlägg, utläggshantering

Vad är expense management?

| Projekthantering | No Comments
Enkelt uttryckt är expense management er organisations möjlighet att bearbeta, betala och granska utlägg från anställda. Svårare än så är det inte. “Vad är expense management?” är inte dock inte den mest intressanta frågan, utan…

Tidrapportering är viktigt för alla företag

| Projekthantering, Tidrapportering | No Comments
Som den resurs som alla företag delar lika mycket, har tid alltid representerat nyckeln till framgång. Vi vill bemästra den, kontrollera den och generellt sätt få ut mer av vår tid. Det enda sättet att…