Skip to main content

Det finns ett par vanliga fel som användare kan stöta på i och med exportering av fakturor i Fortnox. Här följer ett par enkla lösningar som kan lösa dessa problem.

Fel 1: Kunde inte hämta/hitta kostnadsställe

QBIS försöker att exportera Avdelningskod av det relaterade projektet som Kostnadsställe och denna kod finns inte i Fortnox. Även om Kostnadsställe inte är ett obligatoriskt fält om en avdelning är angiven i projektet, försöker QBIS ta med avdelningskod vid export.

Lösning på problemet

Alternativ 1: Lämna fältet tomt

  1. Gå till det i mailet anvisade projektet i QBIS och sätt Kostnadsställe (Avdelningsfältet) till Välj avdelning för att avmarkera.
  2. Spara projektet så att ändringen träder i kraft. Detta kommer att påverka alla fakturaunderlag oavsett status.

Alternativ 2: Lägg till ett nytt Kostnadsställe i Fortnox

1. Gå till Fortnox och logga in i systemet

2. Klicka på ”Registrera”-menyn uppe i det högra hörnet och välj ”Kostnadsställen”

3. Klicka på ”Skapa nytt”-knappen uppe i högra hörnet

4. Lägg till QBIS avdelningskod som ”Kod” och avdelningsnamnet under ”Benämning” och spara sedan nytt ”Kostnadsställe”

Fel 2: Kunde inte hitta konto

QBIS försöker att exportera Konto för olika delar av faktureringsunderlaget (tid, traktamente, milerssättning, kvitto etx.) som Konto (Kontonummer) och denna kod finns inte upplagd i Fortnox

Konto är ett obligatoriskt fält i Fortnox och måste därför exporteras eller lämnas tomt vilket låter Fortnox välja ett standard Konto.

Lösning

Alternativ 1: Användaren måste säkerställa att Konto-kod existerar i ”Förvalda konton” i Fortnox.

Om Konto exporteras utan ett värde, måste ”Förvalda konton” vara ifyllt eftersom standard Konto kommer att användas i exporten

1. Gå till Fortnox och logga in i systemet

2. Klicka på ”Inställningar”-ikonen uppe i högra hörnet och klicka på ”Fakturering”

3. Välj ”Förvalda konton” på sidan och se om QBIS Konto existerar som kod.

Alternativ 2: Användaren kan lägga till ett nytt Konto i Fortnox. Konto-kod borde vara ett numeriskt nummer (Se Fel 3)

4. Lägg till QBIS Konto som ”Kontonummer” och objektnamn som ”Benämning” och spara det nya ”kontot”.

1. Gå till Fortnox och logga in i systemet

2. Klicka på ”Registrera” menyn uppe i högra hörnet och välj ”Kontoplan”

3. Klicka på ”Skapa nytt”-knappen i övre högra hörnet

Fel 3: Ogiltigt konto

Det Konto som QBIS försöker exportera är inte en giltig kod i Fortnox. Den vanligaste anledningen för detta problemet är att Konto-koden ska vara ett numeriskt nummer.

Lösning

Konto-koden måste ändras till ett annat numeriskt värde som existerar i Fortnox som Konto.